Projekty domów z ekologicznym urządzeniem oczyszczającym ścieki

on

Nowoczesne projekty domów mogą zostać tak zaplanowane, aby posiadały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zasada działania oczyszczalni

-Rozdział substancji zachodzi w osadniku gnilnym. Transport nieczystości między poszczególnymi elementami urządzenia odbywa się za pomocą pompy zainstalowanej w przepompowni.

-Procesy biologiczne zachodzą na skutek działania bakterii tlenowych. Oczyszczalnia może być budowana na dowolnie uformowanej działce. W praktyce buduje się nawet dużej wielkości obiekty służące do oczyszczania ścieków nawet pochodzących z gospodarstwa sześcioosobowego.