Ogrzewanie budynku za pomocą instalacji gazowej

on

Instalacja gazowa jest coraz popularniejszym rozwiązaniem przede wszystkim dlatego, że w wyniku dużej zawartości smogu w powietrzu, poszczególne województwa decydują się na zakaz stosowania paliwa kopalnego. Gaz może zasilać instalację ze zbiornika, który będzie zakopany w ziemi, dzięki czemu zostanie zachowana estetyka działki. Tańszym rozwiązaniem jest zbiornik znajdujący się na powierzchni.

Dzierżawa zbiornika

Zbiornik z gazem płynnym zależnie od wielkości, wymieniany jest raz na pół roku. Jeżeli spodziewamy się, że w przyszłości nasz budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej, to dobrą opcją jest dzierżawa zbiornika na gaz płynny. Firma udostępniające zbiorniki w takiej sytuacji odpowiedzialna jest za przygotowanie projektu, a także za wybudowanie instalacji. Dostarcza ona także gaz i zajmuje się przeglądami całej instalacji. Jeżeli zbiornik nie będzie już potrzebny to również przedstawiciele firmy zajmą się jego odtransportowaniem.

Jak wygląda opłata za dzierżawiony zbiornik?

Dzierżawiony zbiornik opłaca się miesięcznie. Umowa najczęściej obowiązuje do zużycia określonej ilości gazu. Za wcześniejsze zerwanie umowy grożą kary finansowe.

Własny zbiornik z gazem

Kupując własny zbiornik mamy ten komfort, że nie jesteśmy uzależnienie tylko od jednego dostawcy. Możemy przebierać w ofertach i szukać tej o jak najbardziej atrakcyjnej cenie. Jeżeli zależy nam na niskiej cenie zbiornika, to warto szukać takiego, który jest używany.

Budowa instalacji na gaz płynny

a) Budowa instalacji gazowej może być rozpoczęta dopiero po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

b) Niezbędne jest wynajęcie kierownika budowy z uprawieniami dotyczącymi instalacji gazowej.

c) Osoba taką musi prowadzić dziennik budowy i sprawdzać zabezpieczenie terenu budowy. Zamontowany zbiornik musi jeszcze przejść kontrolę inspektora Urzędy Dozoru Technicznego.

d) Oprócz tego okresowo powinien być sprawdzany. Stan zewnętrzny co dwa lata i wewnętrzny co lat dziesięć. Samą instalację kontroluje się co roku.