Tajniki współpracy

Bezproblemowa współpraca z firmą budowlaną

Małe doświadczenie osób po raz pierwszy, a najczęściej również ostatni, współpracujących z firmami budowlanymi sprawia, że rodzą się problemy, niedomówienia, a niekiedy niedoświadczeni zamawiający bywają również naciągani na dodatkowe koszty. By uniknąć takich przykrych doświadczeń należy:

Świadomie i dokładnie wybierać firmę budowlaną – sprawdzić opinię o tej firmie, przyjrzeć się ich portfolio lub na żywo zobaczyć dotychczasowe realizacje.

Dokładne określenia w umowie o roboty budowlane – zawsze powinniśmy podpisać z wykonawcą umowę o roboty budowlane, powinna ona zawierać bardzo specyficzne ustalenia dotyczące budowy. Warto sprecyzować w niej kto będzie odpowiedzialny za zakup materiałów, czy sami o nie zadbamy, czy zostawiamy to w całości w gestii ekipy budowlanej.

Reklamacje – każdy z nas wolałby uniknąć reklamowania wykonania jakości usług budowlanych, nie zmienia to faktu, że niekiedy jest to konieczne. Jeśli uznajemy, że praca została wykonana nieprawidłowo, należy skorzystać z usług rzeczoznawcy. Jeśli orzeknie on, że jest to wina materiałów, możemy je reklamować u ich dostawcy, jeśli to wina robocizny, na piśmie oznaczamy wykonawcy termin usunięcia usterki.